Kontakt

eSEZ Elektroniczny System Ewidencji Zmarłych

tel: +48 606 75 31 75

aleja Iberyjska 10/2 C,
81-198 Pogórze Gdynia